Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 430 614 413 887 398 606 378 439 358 237 349 862 325 207 307 189
Zobowiązania handlowe w tys. USD 24 508 25 253 26 124 25 357 25 701 27 360 25 154 24 586
Rotacja zobowiązań 17,57 16,39 15,26 14,92 13,94 12,79 12,93 12,49

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $430 614K ÷ $24 508K
= 17,57


Analiza porównawcza

2023/Q4