Manhattan Associates, Inc. (MANH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 358 237 431 493 406 838 388 820 595 654 283 028 276 724 269 121
Zobowiązania handlowe w tys. USD 25 701 27 360 25 154 24 586 39 250 21 647 22 031 18 327
Rotacja zobowiązań 13,94 15,77 16,17 15,81 15,18 13,07 12,56 14,68

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $358 237K ÷ $25 701K
= 13,94


Analiza porównawcza

2022/Q4