Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 998 450 4 990 330 4 970 850 3 822 770 1 806 560
Kapitał własny w tys. USD 6 278 370 6 027 190 5 183 490 4 723 300 6 580 040
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,80 0,83 0,96 0,81 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $4 998 450K ÷ $6 278 370K
= 0,80