Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 428 500 17 227 000 14 626 200 10 044 700 9 653 560
Aktywa razem w tys. USD 18 781 600 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300
Rotacja aktywów razem 0,93 1,00 0,92 0,69 0,80

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $17 428 500K ÷ $18 781 600K
= 0,93