Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 227 000 14 626 200 10 044 700 9 653 560 11 077 000
Aktywa razem w tys. USD 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300 12 479 500
Rotacja aktywów razem 1,00 0,92 0,69 0,80 0,89

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $17 227 000K ÷ $17 195 600K
= 1,00