Lam Research Corp. (LRCX)

ROE

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 4 605 290 3 908 460 2 251 750 2 191 430 2 380 680
Kapitał własny w tys. USD 6 278 370 6 027 190 5 183 490 4 723 300 6 580 040
ROE 73,35% 64,85% 43,44% 46,40% 36,18%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $4 605 290K ÷ $6 278 370K
= 73,35%