Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 355 230 7 820 840 5 436 040 5 295 100 5 911 970
Zapasy w tys. USD 3 966 290 2 689 290 1 900 020 1 540 140 1 876 160
Rotacja zapasów 2,36 2,91 2,86 3,44 3,15

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $9 355 230K ÷ $3 966 290K
= 2,36


Analiza porównawcza

2022