Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 573 420 9 355 230 7 820 840 5 436 040 5 295 100
Zapasy w tys. USD 4 816 190 3 966 290 2 689 290 1 900 020 1 540 140
Rotacja zapasów 1,99 2,36 2,91 2,86 3,44

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $9 573 420K ÷ $4 816 190K
= 1,99