Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 45,07% 45,69% 46,53% 45,88% 45,15%
Marża zysku operacyjnego 30,38% 31,24% 30,64% 26,62% 25,53%
Marża zysku brutto 29,32% 30,15% 29,88% 25,64% 25,34%
Marża zysku netto 25,88% 26,73% 26,72% 22,42% 22,70%

Zwrot z inwestycji

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Operacyjny ROA 28,19% 31,30% 28,20% 18,37% 20,54%
ROA 24,02% 26,78% 24,59% 15,47% 18,26%
Zwrot z kapitału całkowitego 40,07% 47,72% 40,68% 26,33% 28,84%
ROE 54,94% 73,35% 64,85% 43,44% 46,40%