Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 285 200 11 652 400 10 853 500 8 560 410 9 149 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 564 760 3 527 870 3 162 440 2 371 650 3 150 310
Wskaźnik płynności bieżącej 2,69 3,30 3,43 3,61 2,90

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 285 200K ÷ $4 564 760K
= 2,69