Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 13 228 400 12 285 200 11 652 400 10 853 500 8 560 410
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 184 920 4 564 760 3 527 870 3 162 440 2 371 650
Wskaźnik płynności bieżącej 3,16 2,69 3,30 3,43 3,61

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $13 228 400K ÷ $4 184 920K
= 3,16