Lam Research Corp. (LRCX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni 183,62 154,75 125,51 127,58 106,16
Cykl należności dni 59,13 91,40 75,53 76,20 55,03
Cykl zobowiązań dni 17,95 39,45 38,72 39,78 25,96
Cykl konwersji gotówki dni 224,81 206,69 162,31 164,00 135,24

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 183,62 + 59,13 – 17,95
= 224,81