Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 003 180 4 998 450 4 990 330 4 970 850 3 822 770
Kapitał własny w tys. USD 8 210 170 6 278 370 6 027 190 5 183 490 4 723 300
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,38 0,44 0,45 0,49 0,45

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $5 003 180K ÷ ($5 003 180K + $8 210 170K)
= 0,38