Lam Research Corp. (LRCX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
2017
(25 cze 2017)
Zysk (strata) netto 4 510 930 4 605 290 3 908 460 2 251 750 2 191 430 2 380 680 1 697 760
Amortyzacja 342 432 333 739 307 151 268 525 309 281 326 395 306 905
Zmiana stanu należności -1 490 440 1 287 390 929 331 641 577 -721 414 503 538 411 253
Zmiana stanu zapasów 849 896 1 277 000 789 270 359 884 -336 022 643 246 261 005
Zmiana stanu gotówki 1 716 960 -2 071 400 -981 117 1 279 050 481 608 -1 091 570 -786 772
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 178 940 3 099 670 3 588 160 2 126 450 3 176 010 2 655 750 2 029 280
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -501 568 -546 034 -349 096 -203 239 -303 491 -273 469 -157 419
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -534 562 612 275 73 271 -244 084 -1 637 050 2 748 440 -2 058 610
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 830 670 -4 578 940 -4 166 980 -623 930 -2 390 080 -3 272 060 -2 632 390