Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 657 730 5 729 140 6 710 250 5 431 200 4 949 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 347 391 207 528 146 160 133 544 147 218
Należności w tys. USD 4 313 820 3 026 430 2 097 100 1 455 520 2 176 940
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 564 760 3 527 870 3 162 440 2 371 650 3 150 310
Wskaźnik płynności szybkiej 1,82 2,54 2,83 2,96 2,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 657 730K + $347 391K + $4 313 820K) ÷ $4 564 760K
= 1,82


Analiza porównawcza

2022