Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 374 700 3 657 730 5 729 140 6 710 250 5 431 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 214 149 347 391 207 528 146 160 133 544
Należności w tys. USD 2 823 380 4 313 820 3 026 430 2 097 100 1 455 520
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 184 920 4 564 760 3 527 870 3 162 440 2 371 650
Wskaźnik płynności szybkiej 2,01 1,82 2,54 2,83 2,96

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 374 700K + $214 149K + $2 823 380K) ÷ $4 184 920K
= 2,01