Lam Research Corp. (LRCX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
2017
(25 cze 2017)
Przychody ze sprzedaży 17 227 000 14 626 200 10 044 700 9 653 560 11 077 000 8 013 620
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 355 230 7 820 840 5 436 040 5 295 100 5 911 970 4 410 260
Zysk ze sprzedaży brutto 7 871 810 6 805 310 4 608 690 4 358 460 5 165 030 3 603 360
Koszty badań i rozwoju 1 604 250 1 493 410 1 252 410 1 191 320 1 189 510 1 033 740
Koszty ogólnego zarządu 885 737 829 875 682 479 702 407 762 219 667 485
Zysk operacyjny 5 381 820 4 482 020 2 673 800 2 464 730 3 213 300 1 902 130
Koszty odsetek netto 169 550 188 910 92 007 18 492 11 574 59 876
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 193 110 4 370 800 2 574 980 2 446 570 3 151 790 1 811 670
Podatek dochodowy 587 828 462 346 323 225 255 141 771 108 113 910
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 4 605 290 3 908 460 2 251 750 2 191 430 2 380 680 1 697 760