Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 355 230 7 820 840 5 436 040 5 295 100 5 911 970
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 011 210 829 710 592 387 376 561 510 983
Rotacja zobowiązań 9,25 9,43 9,18 14,06 11,57

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $9 355 230K ÷ $1 011 210K
= 9,25