Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 9 573 420 9 355 230 7 820 840 5 436 040 5 295 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 470 702 1 011 210 829 710 592 387 376 561
Rotacja zobowiązań 20,34 9,25 9,43 9,18 14,06

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $9 573 420K ÷ $470 702K
= 20,34