Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 428 500 17 227 000 14 626 200 10 044 700 9 653 560
Property, plant and equipment w tys. USD 1 856 670 1 647 590 1 303 480 1 071 500 1 059 080
Rotacja aktywów trwałych 9,39 10,46 11,22 9,37 9,12

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 428 500K ÷ $1 856 670K
= 9,39