Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 227 000 14 626 200 10 044 700 9 653 560 11 077 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 647 590 1 303 480 1 071 500 1 059 080 902 547
Rotacja aktywów trwałych 10,46 11,22 9,37 9,12 12,27

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 227 000K ÷ $1 647 590K
= 10,46