Lam Research Corp. (LRCX)

ROA

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 4 605 290 3 908 460 2 251 750 2 191 430 2 380 680
Aktywa razem w tys. USD 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300 12 479 500
ROA 26,78% 24,59% 15,47% 18,26% 19,08%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $4 605 290K ÷ $17 195 600K
= 26,78%