Lam Research Corp. (LRCX)

ROA

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD 4 510 930 4 605 290 3 908 460 2 251 750 2 191 430
Aktywa razem w tys. USD 18 781 600 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300
ROA 24,02% 26,78% 24,59% 15,47% 18,26%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $4 510 930K ÷ $18 781 600K
= 24,02%