Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Aktywa razem w tys. USD 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300 12 479 500
Kapitał własny w tys. USD 6 278 370 6 027 190 5 183 490 4 723 300 6 580 040
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,74 2,64 2,81 2,54 1,90

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $17 195 600K ÷ $6 278 370K
= 2,74