Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa razem w tys. USD 18 781 600 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300
Kapitał własny w tys. USD 8 210 170 6 278 370 6 027 190 5 183 490 4 723 300
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,29 2,74 2,64 2,81 2,54

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $18 781 600K ÷ $8 210 170K
= 2,29