Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 003 180 4 998 450 4 990 330 4 970 850 3 822 770
Aktywa razem w tys. USD 18 781 600 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,29 0,31 0,34 0,32

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 003 180K ÷ $18 781 600K
= 0,27