Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 998 450 4 990 330 4 970 850 3 822 770 1 806 560
Aktywa razem w tys. USD 17 195 600 15 892 200 14 559 000 12 001 300 12 479 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,29 0,31 0,34 0,32 0,14

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 998 450K ÷ $17 195 600K
= 0,29