Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 428 500 17 227 000 14 626 200 10 044 700 9 653 560
Working capital w tys. USD 9 043 480 7 720 440 8 124 530 7 691 060 6 188 760
Rotacja kapitału pracującego 1,93 2,23 1,80 1,31 1,56

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $17 428 500K ÷ $9 043 480K
= 1,93