Lam Research Corp. (LRCX)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 227 000 14 626 200 10 044 700 9 653 560 11 077 000
Working capital w tys. USD 7 720 440 8 124 530 7 691 060 6 188 760 5 999 600
Rotacja kapitału pracującego 2,23 1,80 1,31 1,56 1,85

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $17 227 000K ÷ $7 720 440K
= 2,23