Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja zapasów 1,99 2,36 2,91 2,86 3,44
Rotacja należności 6,17 3,99 4,83 4,79 6,63
Rotacja zobowiązań 20,34 9,25 9,43 9,18 14,06
Rotacja kapitału pracującego 1,93 2,23 1,80 1,31 1,56

Średnia liczba dni

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni 183,62 154,75 125,51 127,58 106,16
Cykl należności dni 59,13 91,40 75,53 76,20 55,03
Cykl zobowiązań dni 17,95 39,45 38,72 39,78 25,96

Długoterminowe

2023
(25 cze 2023)
2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 9,39 10,46 11,22 9,37 9,12
Rotacja aktywów razem 0,93 1,00 0,92 0,69 0,80