Lam Research Corp. (LRCX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Rotacja zapasów 2,36 2,91 2,86 3,44 3,15
Rotacja należności 3,99 4,83 4,79 6,63 5,09
Rotacja zobowiązań 9,25 9,43 9,18 14,06 11,57
Rotacja kapitału pracującego 2,23 1,80 1,31 1,56 1,85

Średnia liczba dni

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Cykl zapasów dni 154,75 125,51 127,58 106,16 115,83
Cykl należności dni 91,40 75,53 76,20 55,03 71,73
Cykl zobowiązań dni 39,45 38,72 39,78 25,96 31,55

Długoterminowe

2022
(26 cze 2022)
2021
(27 cze 2021)
2020
(28 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(24 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 10,46 11,22 9,37 9,12 12,27
Rotacja aktywów razem 1,00 0,92 0,69 0,80 0,89