Gap, Inc. (GPS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
Rotacja zapasów 4,32 4,29 3,43 3,25 3,17 3,32 3,60 4,33
Rotacja należności 45,93 41,78
Rotacja zobowiązań 8,29 7,77 7,52 6,21 6,29 5,14 6,00 6,24
Rotacja kapitału pracującego 11,29 11,47 9,59 11,84 10,54 15,32 11,97 6,54

Średnia liczba dni

2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
Cykl zapasów dni 84,44 85,01 106,39 112,27 115,06 109,79 101,48 84,28
Cykl należności dni 7,95 8,74
Cykl zobowiązań dni 44,04 46,97 48,53 58,73 58,06 70,98 60,79 58,49

Długoterminowe

2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
Rotacja aktywów trwałych 5,83 5,81 5,70 5,63 5,79 5,49 5,67 5,74
Rotacja aktywów razem 1,41 1,37 1,32 1,30 1,32 1,31 1,30 1,21