Extreme Networks Inc. (EXTR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 270 570 315 865 394 585 169 739 188 749
Aktywa razem w tys. USD 1 068 510 1 010 090 979 088 756 874 770 248
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,31 0,40 0,22 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $270 570K ÷ $1 068 510K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022