Extreme Networks Inc. (EXTR)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 112 320 1 009 420 948 019 995 789 983 142
Należności w tys. USD 184 097 156 476 122 727 174 414 212 423
Rotacja należności 6,04 6,45 7,72 5,71 4,63

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 112 320K ÷ $184 097K
= 6,04


Analiza porównawcza

2022