Extreme Networks Inc. (EXTR)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa razem w tys. USD 1 068 510 1 010 090 979 088 756 874 770 248
Kapitał własny w tys. USD 90 343 54 468 5 398 115 987 112 732
Wskaźnik dźwigni finansowej 11,83 18,54 181,38 6,53 6,83

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $1 068 510K ÷ $90 343K
= 11,83


Analiza porównawcza

2022