Extreme Networks Inc. (EXTR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 489 089 487 595 414 207 441 989 427 913
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 500 181 455 700 397 821 356 029 359 872
Wskaźnik płynności bieżącej 0,98 1,07 1,04 1,24 1,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $489 089K ÷ $500 181K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022