Extreme Networks Inc. (EXTR)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
EBIT w tys. USD 72 945 38 976 -44 815 -6 192 23 830
Koszty odsetek netto w tys. USD 12 377 22 504 22 330 10 365 11 076
Wskaźnik pokrycia odsetek 5,89 1,73 -2,01 -0,60 2,15

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $72 945K ÷ $12 377K
= 5,89


Analiza porównawcza

2022