Extreme Networks Inc. (EXTR)

ROA

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 44 271 1 936 -126 845 -25 853 -46 792
Aktywa razem w tys. USD 1 068 510 1 010 090 979 088 756 874 770 248
ROA 4,14% 0,19% -12,96% -3,42% -6,07%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $44 271K ÷ $1 068 510K
= 4,14%


Analiza porównawcza

2022