Extreme Networks Inc. (EXTR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 112 320 1 009 420 948 019 995 789 983 142
Property, plant and equipment w tys. USD 49 578 55 004 58 813 73 554 78 519
Rotacja aktywów trwałych 22,44 18,35 16,12 13,54 12,52

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 112 320K ÷ $49 578K
= 22,44


Analiza porównawcza

2022