Extreme Networks Inc. (EXTR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja zapasów 9,80 12,90 6,87 6,99 7,02
Rotacja należności 6,04 6,45 7,72 5,71 4,63
Rotacja zobowiązań 5,72 7,05 8,88 6,77 5,93
Rotacja kapitału pracującego 31,65 57,86 11,58 14,45

Średnia liczba dni

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni 37,25 28,29 53,11 52,21 51,96
Cykl należności dni 60,41 56,58 47,25 63,93 78,86
Cykl zobowiązań dni 63,82 51,74 41,10 53,95 61,58

Długoterminowe

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 22,44 18,35 16,12 13,54 12,52
Rotacja aktywów razem 1,04 1,00 0,97 1,32 1,28