Extreme Networks Inc. (EXTR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 112 320 1 009 420 948 019 995 789 983 142
Aktywa razem w tys. USD 1 068 510 1 010 090 979 088 756 874 770 248
Rotacja aktywów razem 1,04 1,00 0,97 1,32 1,28

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 112 320K ÷ $1 068 510K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022