Extreme Networks Inc. (EXTR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 72 945 38 976 -44 815 -6 192 23 830
Aktywa razem w tys. USD 1 068 510 1 010 090 979 088 756 874 770 248
Operacyjny ROA 6,83% 3,86% -4,58% -0,82% 3,09%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $72 945K ÷ $1 068 510K
= 6,83%


Analiza porównawcza

2022