Extreme Networks Inc. (EXTR)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 629 938 585 123 517 839 551 235 534 517
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 112 320 1 009 420 948 019 995 789 983 142
Marża zysku ze sprzedaży brutto 56,63% 57,97% 54,62% 55,36% 54,37%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $629 938K ÷ $1 112 320K
= 56,63%


Analiza porównawcza

2022