Extreme Networks Inc. (EXTR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 482 383 424 295 430 180 444 554 448 625
Zapasy w tys. USD 49 231 32 885 62 589 63 589 63 867
Rotacja zapasów 9,80 12,90 6,87 6,99 7,02

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $482 383K ÷ $49 231K
= 9,80


Analiza porównawcza

2022