Extreme Networks Inc. (EXTR)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 112 320 1 009 420 948 019 995 789 983 142
Working capital w tys. USD -11 092 31 895 16 386 85 960 68 041
Rotacja kapitału pracującego 31,65 57,86 11,58 14,45

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 112 320K ÷ $-11 092K
= —


Analiza porównawcza

2022