Extreme Networks Inc. (EXTR)

ROE

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD 78 074 44 271 1 936 -126 845 -25 853
Kapitał własny w tys. USD 116 752 90 343 54 468 5 398 115 987
ROE 66,87% 49,00% 3,55% -2 349,85% -22,29%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $78 074K ÷ $116 752K
= 66,87%


Analiza porównawcza

2023