Extreme Networks Inc. (EXTR)

ROE

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 44 271 1 936 -126 845 -25 853 -46 792
Kapitał własny w tys. USD 90 343 54 468 5 398 115 987 112 732
ROE 49,00% 3,55% -2 349,85% -22,29% -41,51%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $44 271K ÷ $90 343K
= 49,00%


Analiza porównawcza

2022