Extreme Networks Inc. (EXTR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 482 383 424 295 430 180 444 554 448 625
Zobowiązania handlowe w tys. USD 84 338 60 142 48 439 65 704 75 689
Rotacja zobowiązań 5,72 7,05 8,88 6,77 5,93

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $482 383K ÷ $84 338K
= 5,72


Analiza porównawcza

2022