Extreme Networks Inc. (EXTR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 194 522 246 894 193 872 169 607 122 598
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 61 239 51 340 35 019 34 379 29 025
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 500 181 455 700 397 821 356 029 359 872
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,65 0,58 0,57 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($194 522K + $61 239K) ÷ $500 181K
= 0,51


Analiza porównawcza

2022