3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 463 387 453 938 453 375 452 790 452 005 451 610 451 439 450 920
Kapitał własny w tys. USD 699 538 711 004 729 686 749 944 734 256 783 658 826 876 842 381
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,40 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 0,35 0,35

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $463 387K ÷ ($463 387K + $699 538K)
= 0,40


Analiza porównawcza

2023/Q3