3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 615 639 557 240 629 094 687 660 646 069
Working capital w tys. USD 853 728 181 785 210 206 233 414 231 293
Rotacja kapitału pracującego 0,72 3,07 2,99 2,95 2,79

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $615 639K ÷ $853 728K
= 0,72


Analiza porównawcza

2021