3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 538 031 615 639 557 240 629 094 687 660
Working capital w tys. USD 682 437 853 728 181 785 210 206 233 414
Rotacja kapitału pracującego 0,79 0,72 3,07 2,99 2,95

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $538 031K ÷ $682 437K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022