3D Systems Corp. (DDD)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD -33 069 -70 663 -57 104 -43 191 -53 973
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 450 920 29 391 55 782 31 392 7 078
Kapitał własny w tys. USD 842 381 430 723 522 159 578 369 618 854
Zwrot z kapitału całkowitego -2,56% -15,36% -9,88% -7,08% -8,62%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-33 069K ÷ ($450 920K + $842 381K)
= -2,56%


Analiza porównawcza

2021