3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźniki płynności

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Wskaźnik płynności bieżącej 5,50 5,80 2,03 2,29 2,42
Wskaźnik płynności szybkiej 4,59 5,27 1,27 1,61 1,61
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,97 4,68 0,62 0,94 0,84

Inne mierniki płynności

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl konwersji gotówki 158,39 100,01 153,00 127,17 133,96