3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 538 031 615 639 557 240 629 094 687 660
Aktywa razem w tys. USD 1 446 610 1 549 100 733 055 807 312 825 832
Rotacja aktywów razem 0,37 0,40 0,76 0,78 0,83

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $538 031K ÷ $1 446 610K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022