3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 42,85% 40,09% 44,20% 47,17% 47,18%
Marża zysku operacyjnego -5,37% -12,68% -9,08% -6,28% -8,35%
Marża zysku brutto 51,90% -25,74% -10,35% -6,29% -8,90%
Marża zysku netto 52,31% -26,85% -11,11% -6,62% -10,25%

Zwrot z inwestycji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Operacyjny ROA -2,13% -9,64% -7,07% -5,23% -6,02%
ROA 20,79% -20,41% -8,66% -5,51% -7,38%
Zwrot z kapitału całkowitego -2,56% -15,36% -9,88% -7,08% -8,62%
ROE 38,23% -34,73% -13,38% -7,87% -10,70%