3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 450 920 29 391 55 782 31 392 7 078
Kapitał własny w tys. USD 842 381 430 723 522 159 578 369 618 854
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,35 0,06 0,10 0,05 0,01

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $450 920K ÷ ($450 920K + $842 381K)
= 0,35


Analiza porównawcza

2021