3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 568 737 789 657 75 010 133 665 109 998
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 790 42 653 33 145 18 991 27 697
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 151 808 178 012 175 730 162 964 164 060
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,97 4,68 0,62 0,94 0,84

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($568 737K + $33 790K) ÷ $151 808K
= 3,97


Analiza porównawcza

2022