3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 789 657 75 010 133 665 109 998 136 344
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 42 653 33 145 18 991 27 697 18 296
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 178 012 175 730 162 964 164 060 207 129
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,68 0,62 0,94 0,84 0,75

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($789 657K + $42 653K) ÷ $178 012K
= 4,68


Analiza porównawcza

2021