3D Systems Corp. (DDD)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 96,36 127,55 115,52 133,80 111,14
Cykl należności dni 63,17 74,84 63,48 67,21 101,62
Cykl zobowiązań dni 59,51 49,39 51,83 67,04 59,48
Cykl konwersji gotówki dni 100,01 153,00 127,17 133,96 153,28

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 96,36 + 63,17 – 59,51
= 100,01


Analiza porównawcza

2021