3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 450 920 29 391 55 782 31 392 7 078
Aktywa razem w tys. USD 1 549 100 733 055 807 312 825 832 896 764
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,29 0,04 0,07 0,04 0,01

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $450 920K ÷ $1 549 100K
= 0,29


Analiza porównawcza

2021