3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 452 790 450 920 29 391 55 782 31 392
Aktywa razem w tys. USD 1 446 610 1 549 100 733 055 807 312 825 832
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,31 0,29 0,04 0,07 0,04

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $452 790K ÷ $1 446 610K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022