3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 351 861 333 865 351 053 363 266 341 230
Zapasy w tys. USD 92 887 116 667 111 106 133 161 103 903
Rotacja zapasów 3,79 2,86 3,16 2,73 3,28

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $351 861K ÷ $92 887K
= 3,79


Analiza porównawcza

2021