3D Systems Corp. (DDD)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 322 052 -149 594 -69 880 -45 505 -66 191
Aktywa razem w tys. USD 1 549 100 733 055 807 312 825 832 896 764
ROA 20,79% -20,41% -8,66% -5,51% -7,38%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $322 052K ÷ $1 549 100K
= 20,79%


Analiza porównawcza

2021