3D Systems Corp. (DDD)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -123 307 322 052 -149 594 -69 880 -45 505
Aktywa razem w tys. USD 1 446 610 1 549 100 733 055 807 312 825 832
ROA -8,52% 20,79% -20,41% -8,66% -5,51%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-123 307K ÷ $1 446 610K
= -8,52%


Analiza porównawcza

2022