3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 568 737 789 657 75 010 133 665 109 998
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 790 42 653 33 145 18 991 27 697
Należności w tys. USD 93 886 106 540 114 254 109 408 126 618
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 151 808 178 012 175 730 162 964 164 060
Wskaźnik płynności szybkiej 4,59 5,27 1,27 1,61 1,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($568 737K + $33 790K + $93 886K) ÷ $151 808K
= 4,59


Analiza porównawcza

2022