3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 351 861 333 865 351 053 363 266 341 230
Zobowiązania handlowe w tys. USD 57 366 45 174 49 851 66 722 55 607
Rotacja zobowiązań 6,13 7,39 7,04 5,44 6,14

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $351 861K ÷ $57 366K
= 6,13


Analiza porównawcza

2021