3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 323 798 351 861 333 865 351 053 363 266
Zobowiązania handlowe w tys. USD 53 826 57 366 45 174 49 851 66 722
Rotacja zobowiązań 6,02 6,13 7,39 7,04 5,44

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $323 798K ÷ $53 826K
= 6,02


Analiza porównawcza

2022